Dom zdravlja Nova Gradiška nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava primjenjuje se na internetsku stranicu http://www.domzdravlja-novagradiska.hr/

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom u smislu članka 6. Zakona prema četiri zahtjeva za pristupačnosti i to:

a) mogućnost opažanja, što znači da sadržaj i sastavni dijelovi korisničkog sučelja moraju biti predstavljeni korisnicima na način da im omogućavaju opažanje

b) operabilnost, što znači da se sastavnim dijelovima korisničkog sučelja i navigacije mora moći upravljati

c) razumljivost, što znači da informacije i način rada korisničkog sučelja moraju biti razumljivi i

d) stabilnost, što znači da sadržaji moraju biti dovoljno stabilni da ih mogu pouzdano tumačiti različiti korisnički programi, uključujući pomoćne tehnologije kojima se služe osobe s invaliditetom, kako bi korisnici uvijek imali pristup sadržaju, očituju se u sljedećem

  • Mrežne stranice nemaju mogućnost mjenjanja veličine fonta u font pogodan za osobe sa disleksijom, slabovidnim osobama, starijim osobama
  • Dio objavljenih dokumenta nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • Ne postoji opcija promjene kontrasta na stranici

Podizanje razine pristupačnosti:

Dom zdravlja radi na otklanjanju uočenih neusklađenosti sa Zakonom i to na način da će u vrlo kratkom vremenu pristupiti izradi novih mrežnih stranica koje bi zadovoljavale kriterije pristupačnosti s posebnim naglaskom na mogućnost uređivanja veličine fonta, kontrasta, zatim kako bi dokumenti bili čitljivi čitačima ekrana izvorne datoteke će se izvoziti u pdf.

Format iz izvornih Microsoft Office Word i sl. datoteka umjesto skeniranjem istih.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 20. rujna 2020. temeljem samoprocjene koju je proveo Doma zdravlja Nova Gradiška.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Domu zdravlja Nova Gradiška možete dobiti povratne informacije informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Doma zdravlja Nova Gradiška, Josip Novoselac, dipl. oec.
telefonom na broj: +3851 550 698,
elektroničkom poštom službeniku za informiranje: financije@domzdravljanovagradiska.hr
poštom na adresu: Dom zdravlja dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, Relkovićeva 7, 35400 Nova Gradiška

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Kontakt:

Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb
Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
Mrežna stranica: www.pristupinfo.hr

Preuzmite izjavu u pdf verziji