EU projekti

Projekti

Opširnije o projektu

Dana 13. lipnja 2018. godine Brodsko-posavska županija zaključila je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ref. br. KK.08.1.1.02.0016 za projekt „Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu”, u sklopu Operativnog programa «Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.» odnosno Poziva MRRFEU za dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“. Radi se o trilateralnom ugovoru koje je potpisan od strane Korisnika Brodsko-posavska županije, za Upravljačko tijelo potpisalo ga je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU te za Posredničko tijelo razine 2 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Naziv projekta: "Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu"

Projekt „Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu“ sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Postotak sufinanciranja je 85%.

Korisnik projekta je Brodsko-posavska županija, a projektni partneri su Dom zdravlja Slavonski Brod i Dom zdravlja „Dr. Andrija Štampar” Nova Gradiška.

Početna ukupna vrijednost projekta je 11.850.101,88 kuna, dok je iznos EU potpore 10.067.231,58 kuna.

Razdoblje provedbe projekta bilo je 24 mjeseca, odnosno do 11. lipnja 2020. godine.

 

S obzirom na epidemiološku situaciju s koronavirusom koja je odgodila završetak radova na infrastrukturnim zahvatima u okviru ovog projekta te onemogućila održavanje edukacija liječnika za ultrazvučne postupke, a koje su preduvjet za uvođenje novih usluga domova zdravlja, razdoblje provedbe projekta „Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu” nekoliko je puta aneksima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava produženo. Time je završetak provedbe projekta definiran na 11. prosinca 2021. godine

Svrha projekta je poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini u izoliranim i depriviranim područjima u BPŽ kako bi se smanjio broj upućivanja u bolnice, jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih postupaka.

Glavne aktivnosti projekta

Projektom „Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu“ sufinancirano je izvođenje infrastrukturnih radova, nabava medicinske opreme te edukacija liječnika za ultrazvučne postupke, kako slijedi:

  1. Rekonstrukcija objekata u sklopu Doma zdravlja dr. Andrija Štampar Nova Gradiška vrijednosti 568.054,69 kuna – uređenje zdravstvenih objekata u Okučanima, Starom Petrovom Selu i Davoru
  2. Dogradnja zgrade pedijatrije u Domu zdravlja Slavonski Brod vrijednosti 9.731.882,20 kuna. Uporabna dozvola ishođena je 5.11.2020.g.
  3. Nabava medicinske opreme vrijedne 6.230.199,00 kuna za rad domova zdravlja i 21 koncesionara s čitavog područja Županije. Nabavljeno je 12 jedinica za ultrazvuk (2.986.125 kn), stomatološki uređaji (445.375 kn), kardiovaskularni uređaji (1.284.808 kn), oftalmološka oprema (151.651 kn), razne medicinske naprave i proizvodi (849.971 kn), medicinski namještaj (308.019 kn) te stolna računala (204.250 kn).
  4. Educirani su liječnici domova zdravlja za ultrazvučne postupke prema rasporedu održavanja koje objavljuje Hrvatski liječnički zbor. Provedene su edukacije za ultrazvuk abdomena (6) i pedijatrijski ultrazvuk (2). Edukacijama će se poboljšati primarna zdravstvena zaštita i povećati broj usluga koje pružaju domovi zdravlja te će se time rasteretiti brodska i novogradiška bolnica.

Nove usluge koje pružaju Domovi zdravlja

Zahvaljujući novoj medicinskoj opremi i educiranju liječnika domovi zdravlja na području BPŽ uveli su nove usluge:

Dom zdravlja “Andrija Štampar” Nova Gradiška: UZV štitnjače, UZV dojke i aksila, UZV abdomena, Holter EKG-a, Holter tlaka.

Domu zdravlja Slavonski Brod:

  • OPĆA MEDICINA: ultrazvuk abdomena i krioterapija
  • PEDIJATRIJA: ultrazvuk kukova, krioterapija, spirometrija, defibrilacija
  • GINEKOLOGIJA: Ginekološku ultrazvuk 3d/4d
  • KARDIOLOGIJA: Holter, ultrazvuk srca, ergometrija
  • STOMATOLOGIJA: ortopan – snimanje zubi, ortopantomamografija
  • OFTALMOLOGIJA: Prvi jednostavni oftalmološki pregled, snimanje oštrine vida, vidno polje)

 

Horizontalne aktivnosti

U horizontalnim temama projekta odrađene su aktivnosti kojima se djeluje u smjeru suzbijanja neravnopravnosti spolova i diskriminacije te na poboljšavanju pristupačnosti domova zdravlja Slavonski Brod i Nova Gradiška za osobe s invaliditetom.

Naime, u sklopu provedbe projekta održane su edukacijske radionice za roditelje romske djece s ciljem bolje pripreme djece za odlazak liječniku te edukacija djelatnika domova zdravlja za rad s djecom s intelektualnim teškoćama.

Isto tako, s ciljem ispunjavanja gore spomenutih horizontalnih tema i pokazatelja projekta, u zdravstvenom objektu Davor riješen je problem pristupačnosti osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću ugradnjom koso podizne platforme na ulazu u zdravstveni objekt.

Na dograđenom dijelu Doma zdravlja Slavonski Brod također je izgrađena rampa za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću.

Web stranice domova zdravlja prilagođene su slijepim i slabovidnim osobama mogućnošću korištenja primjerenih veličina fontova, slika, kontrastnih boja i govornih datoteka.

Izrađeni su letci s uputama o pripremi djece s intelektualnim teškoćama za odlazak liječniku.

 

Zaključak

Čitav projekt usmjeren je na stvaranje prostornih i tehničkih preduvjeta za poboljšanje postojećih i uvođenje novih zdravstvenih usluga koje pružaju domovi zdravlja i 21 koncesionar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti stanovnika Brodsko-posavske županije. Također se osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću omogućilo poboljšanje pristupa objektima zdravstvene zaštite. U konačnici, svim korisnicima / pacijentima pružit će se kvalitetnija zdravstvena zaštita.

Nabavom opreme za Dom zdravlja Slavonski Brod i Nova Gradiška, uređenjem zdravstvenih objekata u Okučanima, Starom Petrovom Selu i Davoru te dogradnjom pedijatrije u Slavonskom Brodu smanjit će se broj uputnica iz domova zdravlja u bolnice, a pacijenti će brže ostvariti zdravstvenu zaštitu i poboljšati kvalitetu života.

Zdravstveni objekti u Davoru, Okučanima i Starom Petrovom Selu u vlasništvu su Doma zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ Nova Gradiška. Postojeći prostori izgrađeni su prije 40-tak godina i infrastrukturnim zahvatima konačno je riješen problem pristupa zgradi osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću – uređeni su sanitarni čvorovi, izgrađena prilazna rampa te ugrađena podizna platforma.

U zdravstvenom objektu Davor riješen je problem osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću ugradnjom koso podizne platforme, za svladavanje visinske razlike prizemlje-kat, s obzirom na to da se ordinacije nalaze na katu.

U sklopu svakog doma zdravlja uređen je kutak za dojenje. Brodsko-posavska županija time želi podići razinu svijesti o pozitivnim stranama dojenja, uz promociju smjernica UNICEF-a i Svjetske zdravstvene organizacije.

Europski projekt tako je usmjeren svim stanovnicima Brodsko-posavske no i okolnih županija. Tehničku pomoć Brodsko-posavskoj županiji u ovom projektu pružio je Centar za razvoj Brodsko-posavske županije. Stručni tim CTR-a bio je zadužen za pripremu i provedbu ovog europskog projekta. Ukupna vrijednost projekta je 11.850.101,88 kn. 85 posto iznosa – 10.067.231,58 kn sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj dok ostatak pokriva Brodsko-posavska županija.

 

Vrijednost radova na izgradnji novog objekta pedijatrije bila je veća od planiranog iznosa koji se može sufinancirati potporom Europske unije stoga je konačna vrijednost projekta povećana na više od 17 i pol milijuna kuna.

 

Realizacijom projekta u konačnici će se osigurati održivost bolničkog zdravstvenog sustava u Brodsko-posavskoj Županiji zbog doprinosa u obnavljanju medicinske opreme u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Doma zdravlja “Dr. Andrija Štampar” Nova Gradiška.Za više informacija posjetite www.strukturnifondovi.com

Ostali projekti