Pružanje primarne zdravstvene zaštite

Pronađite svoj ili najbližeg
liječnika.

Pretražite lokacije na kojima smo dostupni.

Pokušat ćemo Vam odgovoriti u što kraćem mogućem roku.

Ispostave

Stručnost djelatnika

Liječnici primarne zdravstvene zaštite zdravstveni su stručnjaci jedinstveno obučeni da vas vode kroz sve faze života.

Kontinuirana briga za pacijente

Brinemo za vaše zdravlje.

Tu smo za Vas

Liječnici obiteljske medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece, medicine rada i medicinske sestre, svi smo tu za Vas.

Nekoliko riječi o nama

Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška je zdravstvena ustanova za pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu određenog područja u sklopu zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini.

Primarna zdravstvena njega

Promotivni video spot