Kvar na telefonskim linijama

U ordinaciji obiteljske medicine Marjan Radmilović (035/361-323),
ordinaciji dentalne medicine Katarina Varalungović (035/333-103), te
pedijatrijskoj ordinaciji Tamara Radojčić Šagovac (035/203-839) sve na
adresi Nova Gradiška, Gajeva 26 usljed nevremena došlo je do kvara
telefonskih linija.

Otklanjanje kvarova je u tijeku i biti će riješeno u najkraćem mogućem
roku.

Obavijest – ginekološke ambulante

Obavještavamo pacijentice da se od 1.siječnja 2023. narudžbe za redovne ginekološke preglede vrše od 1.-15. dana u mjesecu za sljedeći mjesec (telefonski, osobno, e-mailom). NE ODNOSI SE