Kvar na telefonskim linijama

U ordinaciji obiteljske medicine Marjan Radmilović (035/361-323),
ordinaciji dentalne medicine Katarina Varalungović (035/333-103), te
pedijatrijskoj ordinaciji Tamara Radojčić Šagovac (035/203-839) sve na
adresi Nova Gradiška, Gajeva 26 usljed nevremena došlo je do kvara
telefonskih linija.

Otklanjanje kvarova je u tijeku i biti će riješeno u najkraćem mogućem
roku.