Obavijest – ginekološke ambulante

Obavještavamo pacijentice da se od 1.siječnja 2023. narudžbe za redovne ginekološke preglede vrše od 1.-15. dana u mjesecu za sljedeći mjesec (telefonski, osobno, e-mailom).

NE ODNOSI SE NA TRUDNICE, HITNE PACIJENTICE I DOGOVORENE KONTROLE NAKON MENSTRUACIJE

dr. Kristina Kotorac Mihić

sr. Ines Selichar

sr. Paula Novokmet

Kvar na telefonskim linijama

U ordinaciji obiteljske medicine Marjan Radmilović (035/361-323),ordinaciji dentalne medicine Katarina Varalungović (035/333-103), tepedijatrijskoj ordinaciji Tamara Radojčić Šagovac (035/203-839) sve naadresi Nova Gradiška, Gajeva 26 usljed