Obavijest – ginekološke ambulante

Obavještavamo pacijentice da se od 1.siječnja 2023. narudžbe za redovne ginekološke preglede vrše od 1.-15. dana u mjesecu za sljedeći mjesec (telefonski, osobno, e-mailom).

NE ODNOSI SE NA TRUDNICE, HITNE PACIJENTICE I DOGOVORENE KONTROLE NAKON MENSTRUACIJE

dr. Kristina Kotorac Mihić

sr. Ines Selichar

sr. Paula Novokmet