Poništenje natječaja – spremačice

Na temelju članka 36. Statuta Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, i Odluke ravnatelja br. 01-992/21. od 22. rujna 2021. godine, oglašava se

PONIŠTENJE NATJEČAJA za prijem u radni odnos: SLUŽBA ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE