Službe

Služba medicine rada

U Službi medicine rada Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška obavljaju se sljedeći zdravstveni pregledi:

– prethodni pregledi prije zaposlenja,
– prethodni, periodični, kontrolni i izvanredni pregledi za radna mjesta sa posebnim uvjetima rada,
– pregledi za držanje i nošenje oružja,
– pregledi za vatrogasce,
– pregledi za put, rad i boravak u inozemstvu,
– pregledi vozača amatera i profesionalaca (polaganje vozačkog ispita, produženje vozačke dozvole, izvanredni nadzorni zdravstveni pregledi),
– pregledi za djelatnike koji rade na računalu više od polovice radnog vremena,
– pregledi učenika za upis u srednju školu,
– pregledi učenika sa teškoćama u razvoju (profesionalna orijentacija),
– pregledi za upisa na fakultete,
– pregledi sportaša,
– ocjena radne sposobnosti.

 

Specijalisti medicine rada vrše edukacije raznih zdravstvenih tema.

Služba zdravstvene zaštite žena Kristina Kotorac Mihić, spec.ginekologije i opstetricije

Kristina Kotorac Mihić, spec.ginekologije i opstetricije

primalja: Ines Selichar

Relkovićeva 7, 35400 Nova Gradiška

035/361-629

035/494-980 (naručivanje kronične terapije)

ginekologija@domzdravlja-novagradiska.hr

Radno vrijeme
utorak, srijeda i petak = ujutro (7,00 - 14,30); Rad sa pacijenticama: (08.00 - 13.00), Naručene: (08.00 - 12.00), Pauza: (10,00 - 10.30) ponedjeljak i četvrtak = poslijepodne (13,30 - 21,00), Rad sa pacijenticama: (14.00 - 19.00), Naručene: (14.00 - 18.00), Pauza: (16,00 - 16.30)

Radna subota: 2. u mjesecu (7,00-14,30)

Lokacija

Služba zdravstvene zaštite žena "Tim bez nositelja 9990844"

Tim bez nositelja

Primalja: Paula Novokmet - zamjena Đurđa Skelin

Relkovićeva 7, 35400 Nova Gradiška

035/361-629

035/494-980 (naručivanje kronične terapije)

ginekologija@domzdravlja-novagradiska.hr

Radno vrijeme
utorak, srijeda i petak = poslijepodne (13,30 - 21,00); Rad sa pacijenticama: (14.00 - 19.00), Naručene: (14.00 - 18.00), Pauza: (16,00 - 16,30) ponedjeljak i četvrtak = ujutro (07,00 - 14,30), Rad sa pacijenticama: (08.00 - 13.00), Naručene: (08.00 - 12.00), Pauza: (10,00 - 10.30)

Radna subota: 4. u mjesecu (7,00-14,30)

Lokacija

Tamara Radojčić Šagovac, spec.pedijatar

Tamara Radojčić Šagovac, spec.pedijatar

medicinska sestra Dubravka Krmpotić

Ljudevita Gaja 26, 35400 Nova Gradiška

035/203-839

pedijatrijadzng@gmail.com

Radno vrijeme
ponedjeljak, utorak. petak = prijepodne (7,30-14,30) srijeda, četvrtak =poslijepodne (13.00-20,30)

Radna subota: 2. u mjesecu (7,00-14,30)

Lokacija

Ordinacija dentalne medicine Teo Trlin, dr.med.dent.

Teo Trlin, dr.med.dent.

medicinska sestra Matea Lovrić Trlin

Trg kralja Tomislava 4, 35410 Nova Kapela

035/550-868

Radno vrijeme
utorak, četvrtak i, petak=ujutro (7.00-14.30), ponedjeljak, srijeda=poslijepodne (13.00-20.30)

Radna subota: 3. u mjesecu (7.00-14.30)

Lokacija

Ordinacija dentalne medicine Matea Bunjevac, dr.med.dent.

Matea Bunjevac, dr.med.dent.

medicinska sestra Marija Daić

Gundulićeva 35, 35425 Davor

035/347-315

ordinacijadavor1@gmail.com

Radno vrijeme
utorak, srijeda, petak=ujutro (7.00-14.30), ponedjeljak, srijeda=poslijepodne (13.00-20.30)

Radna subota: 2. u mjesecu (7.00-14.30)

Lokacija

Ordinacija dentalne medicine Tena Ivković, dr.med.dent.

Tena Ivković, dr.med.dent.

medicinski tehničar Anton Staronj

Trg Kralja Tomislava 7, 35420 Staro Petrovo Selo

035/388-008

ordinacijasps@gmail.com

Radno vrijeme

Parni datumi: poslijepodne (13.30-21.00)

Neparni datumi: ujutro (7.00-14.30)

Radna subota: 1. u mjesecu (7.00-14.30)

Lokacija

Ordinacija dentalne medicine Dinko Eržić, dr.med.dent.

Dinko Eržić, dr.med.dent.

medicinska sestra Đurđica Dumenčić

Trg Kralja Tomislava 7, 35420 Staro Petrovo Selo

035/388-008

dinkoerz@gmail.com

Radno vrijeme

Parni datumi: ujutro (7.00-14.30)

Neparni datumi: poslijepodne (13.30-21.00)

Radna subota: 3. u mjesecu (7.00-14.30)

Lokacija

Ordinacija dentalne medicine Ana Subić, dr.med.dent

Ana Subić, dr.med.dent