Službe

Služba patronažne zdravstvene zaštite

Medicinsko – socijalna djelatnost u svrhu promicanja i očuvanja zdravlja pojedinca, obitelji i zajednice.

Cilj patronažne zdravstvene zaštite je pružiti zdravstvenu zaštitu korisnicima izvan zdravstvenih ustanova (u njihovim domovima, vrtiću, školi, široj zajednici), poticati ih na očuvanje i unapređenje zdravlja, prevenciju bolesti i ozljeda.

Patronažne posjete korisnicima organiziraju se prijavom bilo kojeg stručnog suradnika, poziva obitelji, susjeda, prijatelja ili samog korisnika.

Patronažna sestrinska skrb je preventivna, zdravstveno – socijalna i edukativna djelatnost koja se odvija u obitelji i zajednici uz maksimalno sudjelovanje i suradnju korisnika.

Patronažna zdravstvena njega usmjerena je na dvije glavne grupe zadataka:

  1. Promicanje i očuvanje zdravlja te sprečavanje bolesti kod novorođenčadi, dojenčadi, male i predškolske djece, školske djece i omladine, žena osobito za vrijeme trudnoće i babinja, starijih i nemoćnih osoba, osoba s povećanim potrebama zbog duševnog ili tjelesnog oštećenja, rizičnog ponašanja i loših životnih navika.
  2. Prepoznavanje, pravodobno otkrivanje i skrb za bolesne i nemoćne koja se provode tamo gdje ljudi žive i rade, a najčešće u njihovim
    domovima Patronažna sestra izrađuje plan rada u skladu s utvrđenim potrebama kroz individualan rad, rad sa obitelji korisnika, rad u malim grupama u prostorijama doma zdravlja, prostorijama lokalne samouprave s temama iz područja primarne , sekundarne i tercijarne prevencije, suradnju s izabranim doktorima primarne zdravstvene zaštite.

Nova Gradiška

Adresa: Relkovićeva 7, Nova Gradiška

Voditeljica patronaže: Senka Dautović, bacc.med.techn.

Email: patronaza@domzdravlja-novgradiska.hr

Mobitel: 099/255-0157

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 7,00 do 15,00

Okučani

Adresa: Trg Franje Tuđmana b.b., 35430 Okučani

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 7,00 do 15,00h

Nova Kapela

Adresa: Trg kralja Tomislava 4, 35410 Nova Kapela

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 7,00 do 15,00h

Davor

Adresa: Gundulićeva 35, 35425 Davor

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 7,00 do 15,00h