Naručivanje kronične terapije telefonom

Pozivom na broj pojedine ordinacije naručite Vašu terapiju

Nakon uspostave poziva, slijedite upute govornog automata, te iza zvučnog signala, razgovijetno izgovorite svoje:
IME I PREZIME,
DATUM I GODINU ROĐENJA,
TOČAN NAZIV LIJEKA

  • lijekove možete preuzeti nakon završetka radnog dana i nadalje u bilo kojoj ljekarni
  • ovako možete naručiti samo i isključivo KRONIČNU TERAPIJU
  • terapiju možete naručiti najranije 7 dana prije nego što potrošite trenutnu zalihu
  • ukoliko ste na bolničkom liječenju , NE SMIJEMO Vam propisati terapiju, već istu dobivate u bolnici
  • za sva pitanja i dodatne informacije možete nam se obratiti osobno

TELEFONI ZA NARUČIVANJE KRONIČNE TRERAPIJE

Marjan Radmilović035/494-666
Julija Matijašević035/494-668
Tamara Kovilić035/494-669
Vesna Mesić035/494-961
Arlen Car035/494-960
Roberta Šišić035/494-962
Jasmin Pavlović035/494-963
Anja Tiljak035/494-966
Olgica Ivančić035/494-965
Danijel Tadić035/494-667
Slobodan Milojević035/494-964