Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana DZ-a dr. Andrija Štampar Nova Gradiška za 2023.godinu