Dom zdravlja troškovnik – uređenje suterena (anex)

Naziv građevine:
Uređenje dijela suterena – ARHIVA u zgradi Doma zdravlja Nova Gradiška

Lokacija:
Matije Antuna Relkovića 7
Nova Gradiška
k.č.br. 2310
k.o. Nova Gradiška

Investitor:
Dom zdravlja dr. Andrija Štampar Nova Gradiška
OIB: 00777993329
Matije Antuna Relkovića 7
Nova Gradiška, 35 400

Preuzmite troškovnik